Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
black-lead
black-lead
['blæk'led]
danh từ
(khoáng chất) grafit
ngoại động từ
đánh bóng bằng grafit


/'blæk'led/

danh từ
(khoáng chất) grafit

ngoại động từ
đánh bóng bằng grafit

Related search result for "black-lead"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.