Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blunderbuss
blunderbuss
['blʌndəbʌs]
danh từ
(sử học) súng etpigôn
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người phạm sai lầm ngớ ngẩn


/'blʌndəbʌs/

danh từ
(sử học) súng etpigôn
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người phạm sai lầm ngớ ngẩn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.