Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bma
(viết tắt)
Hội y học Anh quốc (British Medical Association)bma
[,bi em 'ei]
viết tắt
Hội y học Anh quốc (British Medical Association)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.