Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bone up on
bone+up+on

[bone up on]
saying && slang
study, learn, practise
I have to bone up on my French if we're going to Paris.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.