Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bowler hat

bowler+hat
['boulə'hæt]
Cách viết khác:
bowler
['boulə]
như bowler


/'bouldə/

danh từ
người chơi bóng gỗ, người chơi ki

danh từ (bowlerhat) /'bouləhæt/
mũ quả dưa

ngoại động từ
cho giải ngũ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.