Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brass-works
brass-works
['brɑ:swə:ks]
danh từ
xưởng đúc đồ đồng


/'brɑ:swə:ks/

danh từ
xưởng đúc đồ đồng

Related search result for "brass-works"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.