Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brilliantly
phó từ
vẻ vang, sáng chói, rực rỡbrilliantly
['briljəntli]
phó từ
vẻ vang, sáng chói, rực rỡGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.