Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brushing    Chuyên ngành kinh tế
sự chải
sự làm sạch
sự rửa sạch
    Chuyên ngành kỹ thuật
sự quét
    Lĩnh vực: xây dựng
sự chải
sự quét sơn màu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.