Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
buôngverb
To let go, to let loose
buông đũa bát đứng lên having let down his bowl and chopsticks, he stood up
buông lỏng dây cương cho ngựa lên dốc he let loose the bridle for his horse to go up the slope; he gave his horse the bridle for him to go up the slope
To let down, to drop
tóc buông thõng sau lưng with hair let straight down on back
màn đêm buông xuống cánh đồng the mantle of darkness was let down on the field
buông mình ngồi xuống ghế to let oneself down into a chair
buông câu to drop one's line, to cast one's line
buông lời bướm ong

[buông]
động từ.
To let go, to let loose, let off; set free, release; loosen
buông đũa bát đứng lên
having let down his bowl and chopsticks, he stood up
buông lỏng dây cương cho ngựa lên dốc
he let loose the bridle for his horse to go up the slope; he gave his horse the bridle for him to go up the slope
buông một tiếng thở dài
let out a sigh
To let down, to drop
tóc buông thõng sau lưng
with hair let straight down on back
màn đêm buông xuống cánh đồng
the mantle of darkness was let down on the field
buông mình ngồi xuống ghế
to let oneself down into a chair
buông câu
to drop one's line, to cast one's line
buông lời bướm ong
to drop words of a libertine, to flirt
chuông đồng hồ buông mấy tiếng
the clock dropped a few notes, the clock struck a few notes
buông lửng mấy câu
to drop casually a few sentences
To lower
buông màn
lower the mosquito netting
màn đêm đã buông
darkness fell
buông dây dài câu cá lớn
a big fish requires a long lineGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.