Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cá sấunoun
Crocodile
cá sấu châu Mỹ American crocodile
nước mắt cá sấu crocodile tears

[cá sấu]
crocodile; alligator
Túi xắc bằng da cá sấu
A crocodile-skin handbagGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.