Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
có tìnhTaking into consideration others' feelings, feeling
    nói có lý có tình to speak with consideration to others' reason and feeling
    ăn ở rất có tình to behave in the most feeling way


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.