Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cần câu


[cần câu]
fishing-rodFishing-rod
Cần câu cơm (thông tục) A bread-winner, a pot-boiler


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.