Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cắtnoun
Common kestrel
nhanh như cắt swift as a doe
verb
To cut, to cut off, to cut out, to pare
cắt cỏ to cut grass
cắt tóc to cut hair
cắt quần áo to cut clothes
ruột đau như cắt to feel a cutting pain in one's entrails, to be cut to the heart
đường xe lửa cắt ngang cánh đồng the railway cuts through the field
cắt đường giao thông

[cắt]
danh từ
Common kestrel, falcon; sparrow-hawk; falco
nhanh như cắt
swift as a doe, very quick; as quick as a flash; quick as a sparrow hawk
động từ
To cut, to cut off, to cut out, to pare, carve
cắt cỏ
to cut grass
cắt tóc
to cut hair
cắt quần áo
to cut clothes
ruột đau như cắt
to feel a cutting pain in one's entrails, to be cut to the heart
đường xe lửa cắt ngang cánh đồng
the railway cuts through the field
cắt đường giao thông
to cut off communications
cắt một số chi tiết
to cut out some details
cắt những khoản chi phí không cần thiết
to cut unnecessary expenditures
cắt mấy tiết mục biểu diễn
to cut some items (on a programme)
cắt một huyện để nhập vào tỉnh bên
to cut off a district and merge it with the neighbouring province
cắt bóng
to cut a ball
cắt móng tay
to pare fingernails
cắt hộ khẩu
cut/remove the resident's status
To make up (a prescription of galenical medicine by cutting herbs and roots)
đi cắt thang thuốc bổ
to go and have a prescription of tonic herbs made up
To let off, to let down
máy bay cắt bom
the plane let down its bombs
To detail, to tell off, to assign (to a specific job); appoint, nominate
cắt người gác
to detail a man for guard duty
cắt việc
to tell off people for various work, to assign work
cắt phiên đi tuần
to tell off men for patrol duty
interrupt, break off
cắt đứt cuộc nói chuyện
stop negotiations, suspend talks
cắt đứt quan hệ ngoại giao
to cut off diplomatic relations
cắt đứt với người yêu
to cut off all connexion with one's sweetheart, to break with one's sweetheart
cắt đứt quan hệ bạn bè
part company with
nơi chôn nhau cắt rốn
native place, birthplaceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.