Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cố hữuadj
chronic, Always existing

[cố hữu]
natural; inborn; innate; inherent; incident
Tật cố hữu
Inborn defect
Quyền hành cố hữu của chức giám đốc
Power inherent in the post of director
old friendGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.