Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
c/c
(viết tắt)
bản sao (carbon copy)
viết tắt
bản sao (carbon copy)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.