Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cane-brake




cane-brake
['keinbreik]
danh từ
bãi lau sậy


/'keinbreik/

danh từ
bãi lau sậy

Related search result for "cane-brake"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.