Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cane-trash
cane-trash
['keintræ∫]
danh từ
bã, bã mía ((cũng) trash)


/'keintræʃ/

danh từ
bã, bã mía ((cũng) trash)

Related search result for "cane-trash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.