Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cao ốc


[cao ốc]
building
Đây là một cao ốc 10 tầng
This is a ten-storey buildingHigh building


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.