Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cau màyverb
to frown; to gather one's eyebrows

[cau mày]
to knit/pucker/wrinkle one's brows; to frown; to winceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.