Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chầm bậpadj
Warm
sự đón tiếp chầm bập a warm welcome

[chầm bập]
tính từ
Warm
sự đón tiếp chầm bập
a warm welcomeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.