Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chịu tangverb
To go into mourning (for someone)

[chịu tang]
động từ
To go into mourning (for someone); observe the interval of mourningGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.