Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chemical bond


    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
chất kết dính hóa học
liên kết hóa học
    Lĩnh vực: xây dựng
sự dính kết hóa học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.