Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chop-suey
chop-suey
['t∫ɔp'su:i]
danh từ
món ăn thập cẩm


/'tʃɔp'su:i/

danh từ
món ăn thập cẩm

Related search result for "chop-suey"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.