Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chua chát


[chua chát]
bitter
Nhếch mép cười chua chát
To smile with bitterness; To smile a bitter smile
Sự thật chua chát
A bitter truthBitter
nhếch mép cười chua chát to smile with bitterness
sự thật chua chát a bitter truth


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.