Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chuyển đạt


[chuyển đạt]
To transmit, to convey, to communicate (higher level's ideas, orders)To transmit, to communicate (higher level's ideas, orders)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.