Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cleverness
cleverness
['klevənis]
danh từ
sự lanh lợi, sự thông minh
sự tài giỏi
sự thần tình, sự tài tình


/'klevənis/

danh từ
sự lanh lợi, sự thông minh
sự tài giỏi
sự thần tình, sự tài tình

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.