Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cole-seed
cole-seed
['koulsi:d]
danh từ
(thực vật học) cải dầu


/'koulsi:d/

danh từ
(thực vật học) cải dầu

Related search result for "cole-seed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.