Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
concavity
concavity
[kɔn'kæviti]
danh từ
tính lõm
mặt lõm(Tech) lõm; bề lõm

/kɔn'kæviti/

danh từ
tính lõm
mặt lõm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.