Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
copperskin
copperskin
['kɔpəpskin]
danh từ
người da đỏ (Mỹ)


/'kɔpəpskin/

danh từ
người da đỏ (Mỹ)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.