Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coppery
coppery
['kɔpəri]
tính từ
(thuộc) đồng; có chất đồng


/'kɔpəri/

tính từ
(thuộc) đồng; có chất đồng

Related search result for "coppery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.