Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
correctly
phó từ
đúng cách thức, phù hợp
đúng đắn, nghiêm chỉnhcorrectly
[kə'rektli]
phó từ
đúng cách thức, phù hợp
đúng đắn, nghiêm chỉnhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.