Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
renature
ngoại động từ
làm cho (protein) có lại những đặc tính trước đây đã mấtrenature
[ri:'neit∫ə]
ngoại động từ
làm cho (protein) có lại những đặc tính trước đây đã mấtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.