Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crystalloid
crystalloid
['kristəlɔid]
tính từ
á tinh
danh từ
chất á tinh


/'kristəlɔid/

tính từ
á tinh

danh từ
chất á tinh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.