Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cuồngadj
mad; crazy
tình yêu điên cuồng A crazy love

[cuồng]
tính từ
mad, crazy; insane
tình yêu điên cuồng
A crazy love
behave wildly/extravagantly/whimsicallyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.