Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dày công


[dày công]
Take great pains; at pains
Dày công luyện tập
To take great pains with one's training.Take great pains
Dày công luyện tập To take great pains with one's training


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.