Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dè bỉu


[dè bỉu]
to slight; to sneer at somebody; to pour scorn on somebodyslight, sneer at


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.