Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dẫn nhiệtverb
to conduct heat

[dẫn nhiệt]
to conduct heat.
heat conductibility/conductivity; heat-conductingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.