Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dẹpverb
to repress; to quell

[dẹp]
to suppress; to repress; to mate; to quell
to hold back; to restrain
to clear away
flatGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.