Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deer-hound
deer-hound
['diəhaund]
danh từ
chó săn Ê-cốt (để săn hươu nai)


/'diəhaund/

danh từ
chó săn Ê-cốt (để săn hươu nai)

Related search result for "deer-hound"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.