Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
desktop
desktop
['desktɔp]
danh từ
mặt bàn giấy
(tin học) màn hình nền
tính từ
được thiết kế sao cho có thể đặt gọn trên bàn; để bàn
a desktop telephone
máy điện thoại để bànbàn giấy, mặt bàn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.