Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
diềm bâu


[diềm bâu]
Calico, plain cotton cloth; linenCalico, plain cotton cloth


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.