Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
diễn ca


[diễn ca]
(ít dùng) put into plain verse, put (story) into verse; ballad
Plain verse.(ít dùng) Put into plain verse
Plain verse


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.