Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dimple

dimple
['dimpl]
danh từ
lúm đồng tiền trên má
chỗ trũng (trên mặt đất)
làm gợn lăn tăn (trên mặt nước)
ngoại động từ
làm lộ lúm đồng tiền (trên má, khi cười)
làm gợn lăn tăn (mặt nước khi gió...)
nội động từ
lộ lúm đồng tiền (má)
gợn sóng lăn tăn (mặt nước)


/'dimpl/

danh từ
lúm đồng tiền trên má
chỗ trũng (trên mặt đất)
làm gợn lăn tăn (trên mặt nước)

ngoại động từ
làm lộ lúm đồng tiền (trên má, khi cười)
làm gợn lăn tăn (mặt nước khi gió...)

nội động từ
lộ lúm đồng tiền (má)
gợn sóng lăn tăn (mặt nước)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.