Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dirty word
dirty+word
['də:ti,wə:d]
danh từ
từ gây xúc phạmGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.