Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disallowance
disallowance
[,disə'lauəns]
danh từ
sự không nhận, sự không công nhận, sự không thừa nhận, sự bác; sự cự tuyệt
sự cấm, sự không cho phép


/,disə'lauəns/

danh từ
sự không nhận, sự không công nhận, sự không thừa nhận, sự bác; sự cự tuyệt
sự cấm, sự không cho phép


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.