Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
displeased
tính từ
bực mình, khó chịudispleased
[dis'pli:zd]
tính từ
bực mình, khó chịuGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.