Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
distingué
distingué
[dis'tæηgei]
tính từ
cao nhã, thanh lịch ((cũng) distinguished)


/dis'tæɳgei/

tính từ
cao nhã, thanh lịch ((cũng) distinguished)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.