Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electrotherapeutics
electrotherapeutics
[i'lektrouθerə'pju:tiks]
danh từ, số nhiều dùng như số ít
(như) electrotherapy


/i'lektrouθerə'pju:tiks/

danh từ, số nhiều dùng như số ít
(như) electrotherapy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.