Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
end-to-end
phó từ
hai đầu mút gần như chạm nhauend-to-end
['endtəend]
phó từ
hai đầu mút gần như chạm nhauGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.