Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
entreatingly
phó từ
khẩn thiết, van nàientreatingly
[in'tri:tiηli]
phó từ
khẩn thiết, van nàiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.